Correcció errors de l'edicte d'aprovació de la modificació definitiva de la delimitació de la Unitat d'Actuació 4 de les NNSS


Source URL: https://porreres.cat/arxius-i-documents/modificacio-de-les-nnss-la-redelimitacio-de-la-unitat-dactuacio-4/correccio