Annex a l'aprovació amb exposició pública de l'esmena de deficiències (18/12/2017)


Source URL: https://porreres.cat/arxius-i-documents/annex-laprovacio-amb-exposicio-publica-de-lesmena-de-deficiencies-18122017/annex