Elaboració del document final 2019 i introducció d’esmenes


Source URL: https://porreres.cat/arxius-i-documents/cataleg-de-patrimoni/elaboracio-del-document-final-2019-i-introduccio-desmenes