Modificació puntual núm. 4 NNSS

Nova informació pública de la Modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries del municipi de Porreres per a l’ordenació del SUDO URB-OR-01 i la modificació de l’article 116 per a l’ampliació de l’equipament docent.


Source URL: https://porreres.cat/arxius-i-documents/expedients/modificacio-puntual-num-4-nnss