La Rectoria

Es troba a l’Avingida del Bisbe Campins i ocupa el mateix lloc que la rectoria documentada en el segle XV. De l’edifici actual és remarcable la façana, del segle XVIII, en què sobresurt el portal d’ingrés adintellat i embotit dins un arc de mig punt, i la llotja del cos superior, formada per tres arcs rebaixats suportats per columnes d’ordre corinti.


Source URL: https://porreres.cat/la-rectoria