Premis Vila de Porreres

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Porreres crea els premis literaris “Vila de Porreres” que s’atorgaran per primera vegada com a premi municipal aquest any 2017. L’objectiu d’aquests premis és consolidar el compromís de la vila amb la cultura i la llengua i l’enteniment d’ambdues com a patrimoni i com a actiu a potenciar, creador de riquesa i de cohesió social


Source URL: https://porreres.cat/premis-vila-de-porreres