Ajudes al lloguer d'habitatges i rehabilitació d'edificis en el marc del pla estatal de Foment

20-Maig-2016

S'adjunten les convocatòries d'ajudes per al lloguer d'habitatges de 2016, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i la Renovació Urbanes, 2013-2016.