DEMANEN QUE LA SEGONA FASE DE LA BASSA DE REGANTS SIGUI FINANÇADA AMB FONS EUROPEUS

26-Abril-2021

La bassa de regants de Porreres neix de la necessitat de regenerar i aprofitar les aigües produïdes a la depuradora per al reg agrícola. Les aigües hauran de rebre un tractament terciari per tal que puguin ser aprofitades després per la Comunitat de Regants de Porreres.

En una reunió amb representants de la Societat Mercantil Estatal d'Infraestructures Agràries (SEIASA), organisme depenent del Ministeri d'Agricultura del Govern d'Espanya, representants de la Conselleria d'Agricultura del Govern de les Illes Balears, membres del Consistori, de la Cooperativa Agrícola de Porreres i de la Comunitat de Regants, es va parlar de la possibilitat que el Ministeri d'Agricultura sol·liciti finançament dels Fons Europeus per a l'execució de la segona fase de la bassa de regants.

Per aquesta segona fase del projecte es preveuen executar les obres de captació i estació de bombament a la depuradora, la canonada d'impulsió cap a la bassa, així com la xarxa de reg per conduir l'aigua a les parcel·les de cultiu des de la bassa.

La bassa de regants és un projecte conjunt que neix el 2010 de la inquietud dels membres de la Comunitat de Regants de Porreres, la Cooperativa Agrícola i l'Ajuntament, per tal de reutilitzar les aigües depurades per al reg agrícola, fer front als efectes de les sequeres i millorar la regulació, maneig i aprofitament de l'aigua.