DIGITALITZACIÓ DE L'ARXIU MUNICIPAL DE PORRERES

15-Febrer-2022

El catàleg de l’arxiu Municipal de Porreres, a partir d’ara ja podrà ser consultat per internet pels investigadors i els ciutadans en general a través de la Plataforma d’Arxius Històrics de les Illes Balears. Al llarg de 2021 s’ha reorganitzat i catalogat l’arxiu i s’ha dut a terme una primera fase de digitalització, que inclou la documentació de la República i la Guerra Civil i els Padros municipals més antics, que a partir d’ara es podran consultar a través d’internet en format pdf.

https://arxiu-historic.uib.es/index.php/arxiu-municipal-de-porreres

La feina tècnica ha estat duta a terme per la Universitat de les Illes Balears arrel d’un conveni de col·laboració.

Això ha estat possible per la voluntat de preservar i difondre el seu arxiu de l’Ajuntament de Porreres, amb la col·laboració del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca del qual ha rebut una ajuda de 8.098 Euros dins la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2021.