L'AJUNTAMENT DE PORRERES REBAIXA UN 50 PER CENT DE L'IBI ALS IMMOBLES QUE INSTAL·LIN PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

10-Novembre-2021

El ple de l'Ajuntament de Porreres va aprovar una modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) mitjançant la qual rebaixarà un 50 per cert d'aquesta taxa als immobles on s'hagin instal·lat plaques fotovoltaiques.

Aquesta reducció de l'impost es durà a terme durant 3 anys i amb un màxim de 300 euros anuals.

Així mateix, cal destacar que els habitatges que hagin instal·lat plaques fotovoltaiques a 2021 en els mesos anteriors a l'aprovació de la modificació també es podran acollir a aquesta reducció de l'IBI.

En el cas concret d'habitatges plurifamiliars que tenguin una instal·lació fotovoltaica  d'autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre  la quota per a cadascun dels habitatges vinculats durant tres anys per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

La batlessa de Porreres, Xisca Mora, va explicar que aquesta modificació és una passa més de l'Ajuntament de Porreres envers les diferents iniciatives per a reduir les emissions de CO₂. En aquest sentit, recorda que l'Ajuntament de Porreres va aprovar l'adhesió al Pacte dels batles i batlesses per a l'Energia i el Clima en data 24-10-2016 amb la qual es comprometia a reduir les emissions de CO₂ en el seu territori com a  mínim en un 40% el 2030.