Programa SOIB Reactiva 2020

02-Febrer-2021
L’Ajuntament de Porreres inicia el projecte de foment de l’ocupació en el marc del programa SOIB Reactiva 2020, amb la contractació de 7 de les 11 persones previstes.

El passat 22 de desembre l’Ajuntament de Porreres va donar inici al programa SOIB Reactiva 2020, promogut pel SOIB i cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020 i per Fons de l’Estat a través de la Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l’Impuls del Turisme Sostenible (ITS).

El municipi de Porreres comptarà amb el finançament de 72.052,85€, que permetrà donar feina a 11 persones, les quals estan en situació d’atur i es repartiran en dos torns de treball. Les tasques es desenvoluparan per un període de 4 mesos, en els perfils professionals següents: Auxiliar Administratiu, Peó de Neteja, Peó de Manteniment i Peó de Medi Ambient.

L’inici del primer torn de contractacions es va fer amb les 7 persones citades, de les quals: 2 pertanyen a la línia 1 (dirigida a els joves desocupats menors de 30 anys);2 pertanyen a la línia 2 (dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, aturats de llarga durada); i 3 pertanyen a la línia 3 (dirigida a la resta de desocupats de 30 anys o més, de curta durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid 19).

El segon torn iniciarà el pròxim mes de abril (4 persones de previsió) de les quals: 2 pertanyen a la línia 2 (dirigida a persones desocupades de 30 anys o més, aturats de llarga durada) i 2 pertanyen a la línia 3 (dirigida a la resta de desocupats de 30 anys o més, de curta durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid 19).