RUA 2023

10-Febrer-2023

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la inscripció, la participació, el desenvolupament, la concessió i la quantia dels premis econòmics del concurs de disfresses de sa Rua de Carnaval, que se celebrarà el dissabte 18 de febrer de 2023 a les 17.30h (o un altre dia per determinar en cas que s’ajorni per causes meteorològiques o de força major). D’aquesta manera es vol promoure que els veïnats i veïnades s’impliquin de forma directa a la festa de la rua de Carnaval i gaudir-ne de manera conjunta. En cap cas es persegueixen finalitats retributives o compensatòries.