Pressupostos participatius.

img_1302Una de les actuacions a realitzar marcades pel Pla director de participació ciutadana 2017-2020 fou la d'engegar el procés de pressupost participatiu. 

Aquest, pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades partides de despesa que corresponen al pressupost municipal del pròxim exercici pressupostari. 

Aquest any 2017 s'han posat a debat i decidit com gastar un total de 100.000€ dintre del capítol d’inversions, això és, noves inversions o reformes i/o manteniment de les existents. 

Així, s'ha creat una comissió tècnica a l'Ajuntament encarregada de vetllar i assegurar en tot moment que el procés complia amb els criteris tècnics, jurídics i pressupostaris establerts dintre de l'àmbit municipal. 

El Grup impulsor, format per membres de tots els partitis polítics del 22814143_1979894142289155_8203544278313061626_nconsistori i per la societat civil, ha permès la transparència del procés i la deliberació d'aspectes clau relacionats amb la mobilització ciutadana, la difusió o el tipus de propostes presentades. 

El procés ha tingut quatre fases diferenciades: 
1. Trobada ciutadana d'informació, debat i reflexió on es va convidar a les persones o associacions a deliberar sobre els pressupostos participatius i els reptes en el municipi de Porreres. 
2.Presentació de les propostes de forma presencial (a l'Ajuntament i a la biblioteca) o virtual. 
3. Jornada de presentació i defensa pública de les propostes pre-seleccionades. 
4. Votacions. 

Projectes guanyadors.

Hi ha hagut un total de 534 vots dels quals 509 han estat vàlids, que suposen una participació d'un 12,55% de la població. 
 
Els projectes guanyadors i més votats per la gent de Porreres han estat:

1- En un 66.91% dels vots, la reforma del pati de CEIP l’Escola Nova, proposta presentada per l’APIMA de l’Escola Nova. Es tracta d'un projecte a realitzar al llarg del 2018 que proposa una millora dels espais de joc de l'escola amb nou paviment i nous elements de joc més educatius i entretinguts.

2- En un 18.68%, la reforma del Quarter Vell (primera fase): adequar l'edifici (restauració i eliminació de barreres arquitectòniques), proposta presentada per l’Assemblea popular. Es tracta d'un projecte que caldria fer-se per fases. La part proporcional als vots que correspon als pressupostos participatius permet fer algunes intevencions en eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació de l'edifici a persones amb mobilitat reduida. 

3- En un 14.41%, eliminar barreres arquitectòniques del poble. És tracta d'una idea d'un particular que aposta per dirigir-se cap a un poble més accessible i humà. En aquest sentit, l'àrea d'urbanisme està valorant les  les prioritats i necessitats en base al pla de mobilitat que ja existeix per començar-ne a fer les primeres accions.

Podeu consultar els informes i documents a continuació.


Hi ha hagut un total de 534 vots dels quals 509 han estat vàlids, que suposen una participació d'un 12,55% de la població. 
 
Els projectes guanyadors i més votats per la gent de Porreres han estat:

  1. En un 66.91% dels vots, la reforma del pati de CEIP l’Escola Nova, proposta presentada per l’APIMA de l’Escola Nova. Es tracta d'un projecte a realitzar al llarg del 2018 que proposa una millora dels espais de joc de l'escola amb nou paviment i nous elements de joc més educatius i entretinguts.
  2. En un 18.68%, la reforma del Quarter Vell (primera fase): adequar l'edifici (restauració i eliminació de barreres arquitectòniques), proposta presentada per l’Assemblea popular. Es tracta d'un projecte que caldria fer-se per fases. La part proporcional als vots que correspon als pressupostos participatius permet fer algunes intevencions en eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació de l'edifici a persones amb mobilitat reduida. 
  3. En un 14.41%, eliminar barreres arquitectòniques del poble. És tracta d'una idea d'un particular que aposta per dirigir-se cap a un poble més accessible i humà. En aquest sentit, l'àrea d'urbanisme està valorant les  les prioritats i necessitats en base al pla de mobilitat que ja existeix per començar-ne a fer les primeres accions.

Source URL: https://porreres.cat/node/1051