Davallament

29-Març-2024
Església de Porreres
19.30

Participació de la Filharmònica Porrerenca al Endavallament i a la processó.

Organitza: Parroquia Ntra. Sra. de la Consolació i Associació de Confraries de Setmana Santa.

Seguidament Processó i Enterrament Sant a l’Hospitalet