Concurs Eslogan Preventiu del Consum d'Alcohol

06-Octubre-2015

L’Ajuntament de Porreres i l’Institut d’Educació Secundària Obligatòria de Porreres, en el marc del Pla Municipal de Drogues i de cara a les festes nadalenques, convoquen el concurs d’eslogan, missatge preventiu del consum d’alcohol, en atenció a les següents bases:

1. Podrà participar tot l’alumnat matriculat a l’IES de Porreres.

2. Cada alumne/a podrà participar només amb un eslogan.

3. La temàtica farà referència al consum d’alcohol durant l’oci nocturn, valorant que el missatge tengui un caràcter preventiu.

4. L’eslogan ha de ser inèdit i no pot superar les 10 paraules.

L’eslogan es publicarà en el programa de festes de Nadal de 2015 i servirà per la campanya preventiva (cartells i/o altres) de cara a les festes nadalenques.

6. La data màxima per fer l’entrega serà el dia – de novembre.

Els participants que no compleixin amb les bases del concurs quedaran immediatament fora d’aquest.

El tribunal creat per tal efecte es reunirà el dia 19 de novembre per escollir l’eslogan guanyador i constarà de:

Un representant del professorat.

Un representant de l’APIMA.

Un representant de l’Ajuntament.

Un representant de la Comissió del PMD.

Un representat de la Unitat Bàsica de Salut de Porreres.

L’entrega del premi es durà a terme dia 27 de novembre.

10. El premi constarà d’una motxila amb material escolar pel guanyador/a, així com una motxila per tots els seus companys de classe.