L'Ajuntament de Porreres aprova un pressupost de 4,3 milions d'euros per al 2023

30-März-2023

Els comptes municipals es fonamenten sobre quatre eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

El ple de l'Ajuntament de Porreres ha aprovat un pressupost de 4,3 milions d'euros per al 2023 amb els vots favorables de l'equip de govern (PI i PSOE) i les abstencions de MÉS i PP.

La batlessa, Xisca Mora, ha explicat que els comptes s'han elaborat amb la mirada posada en la senda de la recuperació econòmica que està experimentant el poble, per donar un nou impuls a l'activitat del municipi des de la transformació del destí i en clau de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. "Hem apostat per uns pressupostos expansius per contribuir a la recuperació econòmica del poble i per mantenir el compromís amb les persones i amb els sectors econòmics que encara necessiten suport per recobrar els nivells de renda afectats per la inflació", ha declarat Mora.

Així mateix, Mora ha assenyalat que es mantenen les partides per fer front a les polítiques socials, amb la previsió de donar suport a les famílies i col·lectius més vulnerables i a qui més esforç els està suposant sortir de la crisi. Segons la batlessa es recupera l'activitat inversora en embelliment i millores urbanes de diferents zones del terme municipal.

El pressupost aprovat es fonamenta sota quatre eixos transversals. La transició ecològica, apostant per l'eficiència energètica, la producció i utilització d'energia renovable, l'electrificació de la mobilitat i l'economia circular. La transformació digital, potenciant les competències tecnologies necessàries per adaptar el poble a l'era digital i evitar l'exclusió social. La cohesió social i territorial mitjançant polítiques socials pel reforç del benestar de la ciutadania, implementant polítiques locals d'ocupació i fiscals justes. La igualtat de gènere amb l'impuls de mesures orientades a elevar la taxa d'ocupació femenina, el potencial educatiu i la igualtat d'oportunitats.