POSADA EN MARXA CANVIS CIRCULATORIS PER MILLORAR LA MOBILITAT

28-Januar-2024

Una vegada reunit el Consell Sectorial de Mobilitat (format per un representant de cada partit polític, la policia local i protecció civil) es va acordar dur a terme tota una sèrie de canvis circulatoris per dotar de més seguretat, tant a conductors com a vianants, agilitzar el trànsit i facilitar l'accés a vehicles d'emergència (ambulàncies o cotxes de bombers).

Aquests canvis, proposats pels propis veïnats de la zona o bé per la policia local, seran efectius a partir de l'1 de febrer i una vegada implantats es farà un seguiment per part de la policia local per valorar la seva efectivitat i funcionalitat.

Recordar que l'Ajuntament ha dut a terme les modificacions urbanístiques pertinents per dotar d'aparcaments dissuasius:  un a la Ronda Ses Forques, un altre al Cr. d'Es Pont i devora el Cr. Nou (en obrir-se el nou vial). Per altra banda, també s'estan negociant convenis amb propietat privada (com el de la Ronda Estació) perquè hi hagi més zones d'aparcament a les diferents zones del poble.

Els carrers afectats són els següents:

1.- Cr. Major: de la cantonada de la Ronda Estació fins a la cantonada del Cr. Cristòfol Colon passarà a ser d'un sol sentit
2.- Cr. Prevere Agustí Font accedint del Cr. d'Es Pont, quedarà prohibit entrar fins a la Plaça d'Es Toros, només hi haurà accés directe per a veïnats (ACIRE)
3.- Cr. d'En Cerdà, des de la Ronda d'Alcassor fins al Cr. d'En Dusai passa a ser d'un sol sentit, igualment que el Cr. Jaume Balmes
4.- Cr. d'En Mora passa a ser d'un sol sentit en direcció al Cr. Rei Jaume I 
5.- Rotonda Donants de Sang en direcció al Cr. Dusai quedarà prohibida l'entrada, excepte camions
6.- Cr. Sa Galla, del tram del Cr. d'Es Garrover fins al Cr. Major, estarà prohibit aparcar. Es dotarà d'una plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda al Cr. Almoina
7.- Cr. Binerbo, passarà a ser d'un sol sentit en direcció al Cr. Rei Jaume I