Pous públics

Els pous públics són una bona mostra de l’anomenada arquitectura popular. Fa anys, compliren una destacada funció proveint d’aigua persones i bestiar. Alguns han canviat el coll o la corriola, però la forma no ha variat gaire. Probablement hi havia més pous públics dels que coneixem actualment. L’Ajuntament de Porreres ha anat restablint i restaurant els pous públics. Cinc están situats dins el poble i dotze fora de la vila.

Pou d’Amunt.

Està situat a l’antic escorxador. Està documentat el 1405. Es troba en bon estat de conservació.

Pou de Banyeres.

És a l’antic camí que anava a la ciutat i que rep el nom de camí de Banyeres. Molt a prop hi trobam l’anomenada font de Banyeres. L’actual coll és rodó. L’estat de conservació no és gaire bo.

Pou de la Dama.

Situat al carrer que du al mateix nom. Aquest pou és un dels més destacables del nucli urbà de Porreres i fou restaurat el 1993 amb la inclusió de nous pilars, enreixat de protecció i retolació.

Pou des Horts.

És al cantó entre el carrer des Vent i el carrer dels Horts. És en propietat privada, però l’ús de l’aigua és públic.

Pou de Sa Carrera.

Es va restaurar el 1994.

Pou de Betlem.

És, segurament, el pou més formós del poble, encara que estigui molt amagat.

Pou de Sa Placeta.

És a la paceta de Santa Catalina Tomàs, un dels llocs més ben cuidats de Porreres. També ha estat restaurat i una de les obres consistí en retornar-hi l’abeurador (que era a la plaça dels Toros).

Pou Salat.

És de coll cobert. Està situat a la vora del talaiot que du el mateix nom. Hi ha dues piques que provenen del pou des Moreis.

Pou de Son Pau.

Devora hi ha dues piques que serveixen d’abeurador. Es va restaurar el 1994.

Pou de Son Cota.

És un dels que están més ben conservats i és en un camí públic. Va ser restaurat a mitjans anys 90.

Pou des Pagos.

El 1994 va ser restaurat, ja que es trobava molt malmès i hi quedava ben poca cosa de l’original. Éstà situat a la carretera que va a Vilafranca, davant la possessió des Pagos, al camí que va cap a ses Talaies.

Pou Florit.

Està dins el nucli urbà, al carrer del mateix nom. Està documentat, amb aquest nom a principis del segle XVI.

Pou Nou.

És a la cruïlla de la sortida del poble cap a Monti-sion i la ronda de circumval.lació, que era l’antic camí de Marina. Ha sofert diferents remodelacions, la darrera s’ha dut a terme el 2000. A més, s’ha fet una reproducció de les piques que hi havia abans.

Pou dels Riquers.

Està a 100 metres de la possessió homònima. Durant el decenni de 1970 es va fer una desafortunada reforma.

Pou Juà.

Està situat al camí que va cap a Son Lluís. Des del camí es difícil veure’l, ja què està envoltat per un canyar.

Pou Bo o de Son Jordi.

Es troba al límit del terme amb el de Sant Joan. Va ser restaurat el 1993, quan pràcticament només quedava una filada de pedres.

Pou de Son Cudem.

És prop de les cases de Son Cudem. Es troba en un estat de conservació bastant deficient.