Porreres compta amb un nou servei d'atenció psicosocial de la mà d'Adiseb

04-Mayo-2016

L’Ajuntament de Porreres i Adiseb (Associació per al desenvolupament d’iniciatives socioeducatives de Balears), han signat un conveni mitjançant el qual aquesta entitat professional sense ànim de lucre, oferirà un servei d’atenció psicosocial al municipi.

Aquest servei està destinat a “persones i famílies amb dificultats psicosocials derivades des dels Serveis Socials municipals” com ara “desajusts de convivència, maltractament, soledat…” i també altres “dificultats tant d’integració social com econòmiques”.

Aquest servei fa intervencions psicosocials “de caire preventiu i proactiu per tal d’incremenTar el benestar i la qualitat de vIda de les persones-famílies”. “Pretén donar resposta a les necessitats “incorporant la figura del psicòleg social al municipi” que treballarà de forma conjunta amb l’equip de Serveis Socials del poble per tal de fer “un abordatge més integral i interdisciplinari d’aquestes situacions”. Això possibilita “la millora de la qualitat de vida de les persones-famílies i el seu benestar”.

La batlessa de Porreres, Francisca Mora; la cap dels Serveis Socials municipals, Júlia Viedma, presentaren el servei amb Maria Victòria Ramis i Octavio Rivero, secretària i president d'Adiseb, respectivament.