Queixes i suggeriments

Des de l'Ajuntament de Porreres volem que els ciutadans ens puguin fer arribar les queixes, suggeriments i idees per tal de millorar, entre tots, el nostre municipi.

Per això, des de l'àrea de Participació Ciutadana posam aquesta eina a l'abast de tots els porrerencs i porrenques perquè ens puguin fer arribar de forma directe, clara i concisa tot allò que considerin que s'ha de millorar.

Aprofitam les noves tecnologies per obrir aquest nou canal de comunicació. Lògicament, no pretén substituir els tradicionals, però és una eina més que posam al vostre abats per tal que la comunicació directe entre administració i ciutadans sigui de cada vegada millor.

Hem dividit el formulari per les àrees perquè vagin destinades i seleccionades als respectius departaments per tal de tramitar-les de forma més ràpida i eficaç.

Esperam que entre tots facem un poble millor.