Policia i Mobilitat

El còs de la Policia Local de Porreres està integrat per tres agents fitxes i tres d’interins.

Les oficines de la Policia Local estan ubicades actualment a l’edifici de l’Ajuntament de Porreres.

Els ajuntaments de Porreres, Montuïri i Vilafranca constituïren a l’any 2014 la primera policia mancomunada de l’estat Espanyol, un servei que entra en funcionament a principis de 2015. El seu objecitu és optimitzar els recursos de la Policia Local de cada municipi arribant i cobrint serveis que no poden assolir de forma individual.

Horari: 7’00 a les 00’00 hores.

Telèfons: 971 101 910 / 605 098 760

Coordinador de Policia Local: Sebastià Mora Julià

Direccions de correu electrònic:

policialocal@porreres.cat

policiatutor@porreres.cat

Documents: - PDF Policia Tutor

Junta de seguretat local

Es l’òrgan de col•laboració i coordinació dels diversos cossos de seguretat que operin en el municipi.

Composició:

Presidència: d’acord amb l’art. 5.4 del RD. 1087/2010 la Junta Local de Seguretat serà presidida per la batlia en concurrència amb la delegació de govern si hi assisteix

Vocalies:

  • 1 vocals de l’Administració General de l’Estat, representant del Cos de la Guàrdia Civil
  • 1 vocal en representació de la Delegació del Govern de les Illes Balears
  • 1 vocal de l’Administració Autonòmica