L'Ajuntament de Porreres segueix treballant en la digitalització de l'Arxiu Municipal

14-February-2024

Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Porreres s'ha seguit treballant amb la digitalització de l'Arxiu Municipal de Porreres. Al llarg del 2023 s'ha treballat amb l'organització, catalogació i millora del tractament arxivístic del fons de la Cambra Agrària i digitalització, preservació i difusió en obert de les sèries “Registre Civil” “Padrons d'habitants” i “Amillaraments” sobre la Plataforma d'Arxius Històrics de les Illes Balears.

Això ha estat possible per la voluntat de preservar i difondre l'arxiu municipal, amb la col·laboració del departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca del qual s'ha rebut una ajuda de 12.656 euros d'un pressupost total de 20.000 euros dins la convocatòria d'ajuts per l’organització d'arxius municipals 2023.

La feina tècnica ha estat duta a terme per la Universitat de les Illes Balears arrel d’un conveni de col·laboració.