L'Ajuntament de Porreres destina 3.000 euros a beques per al transport escolar

13-October-2015

El termini acaba dia 23/10/2015

Per a estudiants d’ESO, Batxiller o mòduls de formació 
El passat ple de l’Ajuntament de Porreres va aprovar destinar 3.000 euros a beques per a transport escolar a estudiants d’ESO, Batxiller o mòduls de formació. 

Per a poder beneficiar-se d’aquestes beques, els estudiants han d’estar empadronats i residir al terme municipal de Porreres i estar matriculat i assistir regularment a les classes en el curs 2015-2016. A banda de la documentació personal, per rebre la subvenció, l’estudiant haurà d’acreditar estar matriculat a un dels esmentats cursos.

L’import de les beques, els 3.000 euros, es repartirà de forma proporcional entre els alumnes als quals els sigui admesa la sol·licitud. 

L’Ajuntament de Porreres fitxa dos terminis per a la presentació i justificar la petició de l’ajuda al transport escolar: del dia 15 al dia 30 de desembre de 2015 i del dia 1 al dia 15 de juny de 2016.

La convocatòria serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i els interessats també podran consultar-la íntegrament a les dependències municipals.
 

Bases que regulen les beques al transport escolar

Informació de la convocatòria de les subvencions
S'adjunten les bases que regulen les beques de transport escolar. 
El termini de presentació de sol·licituds és de dia 13/10/2015 a 23/10/2015. 
Les persones interessades han de presentar al registre d'entrada: 

  • Model de sol·licitud i declaració jurada
  • DNI alumne/pare/mare/tutor
  • Certificat empadronament
  • Matrícula centre escolar 2015/2016