Organització municipal

Després de les eleccions del mes de maig de 2015, va quedar establit l'organigrama polític municipal amb representació de 4 partits polítics: Proposta per les Illes (PI) amb 7 regidors; el Partit Popular (PP), amb 3 representants; Més per Mallorca que té 2 regidors i, finalment, el Partit Socialista que compta amb 1 representant.

La Batlia està en mans de l'equip majoritari, el PI, i la batlessa és Francisca Mora Veny. L'equip de govern està format per la mateixa batlessa i la resta de regidors del seu partit.

Dins l'Organigrama Municipal hi ha diferents espais administratius on els representants polítics dels veïnats i veïnades del municipi duen a terme tasques de control, proposta, presa de decisions i assessorament de l'administració pública, entre altres funcions.