Oratori de Sant Felip Neri

L’any 1886 arribaren a Porreres els Pares de Sant Felip Neri de Palma, que s’instal·laren en una casa del carrer d’en Cerdà amb la intenció de fundar una congregació al poble. Es començà a construir l’edifici actual, que es donà per acabat l’any 1911 després de diverses interrupcions. L’església es va fer segons plànols de Pere d’Alcàntara Penya i fou beneïda pel Bisbe Campins.

L’edifici és d’una sola nau amb volta de canó i té quatre capelles per banda. L’altar i el retaule principal són obra de l’escultor Gabriel Moragues. El presbiteri conté una imatge de la Inmaculada Concepció feta per Lluís Font l’any 1900 i un templet daurat de l’escultor Vadell. Aquesta església es troba al carrer Passaraix.

La fundació de l'Oratori de Sant Felip Neri de Porreres es va deure a la generositat del piadós sacerdot Mn. Joan Barceló Mora ex ecònom de l'església parroquial i a l'encomiable tasca del Pare Francisco Molina Guardiola co restaurador de la Congregació de Oratori de Palma.

En el seu testament el Rvd. Joan Barceló va llegar a la Congregació de l'Oratori de Sant Felip Neri una casa i solar annex per a la fundació d'aquesta Congregació a Porreres. 

Va morir el virtuós sacerdot dia 31 de juliol de l'any 1854 però la Congregació de Palma, beneficiària del testament, travessava per aquelles dates una difícil situació que de fet va obligar a posposar la nova fundació fins a l'any 1885. En aquesta data es van iniciar les obres necessàries per a la instal·lació de la Congregació de l'Oratori a Porreres. L'any 1891, dia 8 de novembre es va instal·lar canònicament la Congregació i amb rapidesa es va iniciar la construcció de l'actual temple i la part més antiga del convent. Van concloure les obres l'any 1911, es va beneir la nova església encara que en veritat es va continuar treballant incansablement durant anys en obres posteriors.