Monti-sion

La prova més evident de la predilecció que senten els porrerencs pel puig i pel santuari de Monti-Sion és que tot el poble col.laborà en la construcció de la carretera que hi puja i que es realitzà en un sol dia, el 14 de gener de 1954. Les creus dels Set Goigs i els petits monuments del Viacrucis són una mostra encara més antiga de la devoció que s’ha professat pel santuari. S’accedeix al recinte per una ampla escalonada que puja al portal d’entrada, de volta de canó, que dóna pas al claustre, de planta pentagonal irregular; els arcs del claustre són de mig punt i al centre del pati hi ha una cisterna. L’oratori actual data del 1498. La façana té un rosetó i culmina amb un campanar de paret. La nau és de volta de creueria, de tres trasts; consta de dues capelles per banda que tenen arcs apuntats. 

El presbiteri va ser restaurat el 1890 per iniciativa del rector Pere J. Campins, després bisbe de Mallorca. El retaule és de la mateixa època, d’estil neogòtic. La imatge de la Mare de Déu és de marbre (ss. XV-XVI), porta el Nin Jesús en el braç esquerre i té un ocell en la ma dreta. Les capelles laterals són dedicades a sant Francesc, santa Bàrbara, la Visitació i sant Tomàs d’Aquino. La imatge de la Mare de Déu que es guarda a la sagristia prové de l’antiga església parroquial i s’atribueix al prevere escultor Gabriel Mòger (ss.XV-XVI) A part de la funció religiosa que ha tengut el puig de Monti-sion, hi hagué una escola de gramàtica llatina on es preparaven els alumnes que volien accedir a l’Estudi General o Universitat. Aquesta escola es va tancar el 1835 amb l’exclaustració. 

L’aula de gramàtica (1694) es troba a la part nord del claustre; és una ampla nau amb volta de canó. Sobre el portal d’entrada hi ha l’escut de Porreres i dos emblemes estudiantils als costats.

https://es-es.facebook.com/pages/Monti-Sion-de-Porreres/223203347696628