Associacions, empreses, equipaments i instal·lacions

Club de Bàsquet

Llorenç Mestre

triasportcb@yahoo.es
Club Motorista Porrerenc

Joan Bauçà
Seu social: Restaurant Molí d’en Negre
C/ Molí d’en Negre, 18
07260 Porreres
Telèfon: 971.16.82.92

Col·legi concertat Verge de Monti-sion

Carrer Caritat 13. Educació Primària

Carrer de'n Lluís 27. Educació Infantil

info@vergedemontision.fecib.net
Confraria d’Amics del Vi

Joan Sorell Juan (Molí d’en Lluc)
Bartomeu Ferrando

molisorell@hotmail.com
bferrando@economistes.org
Cooperativa Agrícola Porreres, S.C.L.

Antoni Martorell Cerdà (President)
Antoni Sastre Noguera (Secretari)
C/ Cooperativa, 29
07260 Porreres
Telèfon: 971.64.71.81/ 696.780.059
 

agricolaporreres@hotmail.com
Coral de Porreres

Presidente: Sra. Dagmar Fuss

info@chitondeco.com
CP ESCOLA NOVA

Catalina Capellà Trobat (Directora)
Miquel Nadal Sunyer (Secretari)
C/ Lluís Vives, s/n
07260 Porreres
Telèfon: 971.64.76.04
www.cpescolanova.com

ceipescolanova@educacio.caib.es
Geganters i xeremiers de Porreres

Rafel Martorell

gegantersixeremiersdeporreres@gmail.com
Grup Foganya

Maria Jesús Ximelis

majexibo@hotmail.com
IES PORRERES

Miquela Obrador (Directora)
Joan Miralles (Secretari)
Ctra. Porreres – Montuïri, s/n
07260 Porreres
Telèfon: 971.16.85.90 / 971.16.82.17

iesporreres@educacio.caib.es